Qfyra

Förändringsagenter inom IT

Förändring behöver inte vara smärtsam

Även om förändring är nödvändig så kan den också vara kul! Låt oss visa hur!

Förändring är nödvändig

Systemteori gör gällande att alla mänskliga system, redan från start och utan undantag, gradvis närmar sig entropi. För att förhindra detta behövs löpande transformation.

Som beslutsfattare inom IT-branschen är ni sannolikt redan medvetna om att system faller i träda. De system ni förvaltar, såväl som den organisation och affär som under åren byggts upp runtom dem, behöver ständigt förändras och förbättras.

Förändring är nödvändig men behöver inte vara smärtsam, jobbig, eller riskfylld. På Qfyra, omfamnar vi förändring inom IT, och vi är inte rädda för den. Förändring är nämligen inte bara nödvändig, utan även fantastiskt kul att jobba med!

Förändring är kul

Den gemensamma nämnaren inom IT-branschen är just förändring, och Qfyra har omfamnat detta faktum. Vi är inte vanliga IT-konsulter. Vi är förändringsagenter, och vår profession är förändringsagentur inom IT.

Rent konkret innebär det att vi, till skillnad från vanliga IT-konsulter, ser oss som en naturlig del i det större löpande förändringsarbetet. Vi navigerar medelst välinformerat beslutsfattande, och äter komplexitet till frukost!

Det innebär också att vi inte tar oss an slentrianmässiga uppgifter. Qfyra, består inte av kodapor. Qfyra har inga kravslavar. Vi är endast verksamma där vi kan bli hjältar.

Den heliga treenigheten inom IT

Framgångsrik IT står på tre ben: Teknik, Affär, Organisation. Faller en, faller alla.

Teknik

Vi på Qfyra förstår att det inte är lätt att hänga med i utveckligen. Vi förstår att ni har målat in er i ett tekniskt hörn. Låt oss måla färdigt så att ni når högre avkastning på investerat kapital och bättre organisk expansion.

Qfyra är agnostiska gällande teknik, och vi förstår att förvaltning är för evigt, men låt oss tala klarspråk om elefanten i rummet: boven i ert tekniska drama stavas Microsoft, och det råkar vara vår specialitet.

Vi är experter på att hantera gamla Microsoftbaserade system. Ni har, precis som alla andra i branschen, legacy och teknisk skuld. Vi lyfter er ur den situationen.

Affär

Vi på Qfyra förstår att ni är i händerna på underleverantörer och bundna av upphandlingsregler. Vi förstår att era kostnader skenar, och varför. Låt oss förbättra er affär med rätt teknik och organisation.

Qfyra tillämpar de enklaste av regler för att reducera ekonomiskt svinn. Varje initiativ behäftas med en enkel uppmaning: Show me the money! Uppsidan kan förvisso saknas, men det finns alltid en nedsida.

Till syvende och sist handlar det om att inte vara dumsnål, och vi är experter på att identifiera slukhål såväl som USP i affärsförslag som involverar teknisk innovation.

Organisation

Vi på Qfyra förstår att det finns press på er, både uppifrån och nedifrån. Vi förstår att det "sitter i väggarna", och vi rör om i grytan tills den består av smarta människor som tar bättre beslut kring affär och teknik.

Qfyra har flera franka favorituttryck. Kill your darlings är ett av dem. Hur man organiserar sig kring sina IT-system och sin affär är viktigare än tekniken. Det enklaste inom IT är just tekniken, ty den är deterministisk.

Organisationsmodeller kommer och går. PROPS 2000. Agile 2010. 2020 är bastarden SAFe det nya svarta, en dyrköpt vattenfallsmodell som ni behöver avveckla framgent.

Om sss

Qfyra

Qfyra grundades 2019 av Linus Sundqvist, med fokus på Business Intelligence och Data Science. Den primära avsikten initialt var att hjälpa företag och organisationer att förstå, visualisera, och dra nytta av all den data som genereras i den dagliga verksamheten, för att kunna dra lärdom av den egna historiken, förutspå potentiella utfall, och agera på framtida affärshändelser.

I samband med ett bolagsformsskifte under 2021 utökades verksamheten till att omfatta samtliga aspekter av IT-branschen, med fokus på att hantera de oundvikliga förändringar som företag och organisationer behöver göra för att hålla jämna steg med både konkurrenter och slutanvändares förväntningar. På Qfyra kallar vi detta nödvändiga arbete helt enkelt förändring, och vi arbetar därmed med förändringsagentur.

Qfyra finns i Stockholm, men vi erbjuder våra tjänster fjärrledes i hela världen. Namnet Qfyra syftar på det fjärde kvartalet i budgetåret, och uttalas kuː ˈfyːˌra.

Linus Sundqvist, grundare, VD

IT-managementkonsult, förändringsagent, och Netlight-alumni med 18 års erfarenhet av IT-branschen. Började sin karriär som C#-utvecklare i Formpipes ERP-system Platina. Specialiserar sig numera inom orkestrering av organisatoriska, tekniska, och affärsrelaterade förändringar med IT-koppling, oavsett omfattning.

Linus är strategisk, resultatdriven, och besitter bevisad förmåga att förutse konsekvenser av organisatoriska och tekniska beslut. Han har haft avgörande inflytande under flertalet omfattande projekt med fokus på verksamhetsförändring och affärsutveckling, i offentlig såväl som privat sektor.

Under Linus ledning har det potentiella miljardprojektet Nais - Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare förvandlats till ett simpelt miljonprojekt, vilket de svenska skattebetalarna förhoppningsvis uppskattar.

Kontakta Qfyra

Vill du veta mer om våra tjänster och vad vi kan göra för dig? Kontakta oss idag!


Antal lediga agenter just nu: 0 st

Arvode just nu: 1190 SEK - 1790 SEK